Vi er en døgninstitution for børn anbragt uden forældre og for familier. Vi arbejder på at følge udviklingen og behovet fra kommunernes side. Vi har driftoverenskomst med Københavns Kommune. 

Nyheder

Den fleksible døgninstitution

Forstander Mette Ove er blevet interviewet til Socialpædagogen om, hvordan vi arbejder med at være en fleksibel og moderne døgninstitution.