Vi er en døgninstitution for børn anbragt uden forældre og for familier. Vi arbejder på at følge udviklingen og behovet fra kommunernes side. Vi har driftoverenskomst med Københavns Kommune. 

Nyheder

Glostrup observationshjem fejrede 50 års jubilæum d. 20/5 2017

Der kom rigtig mange tidligere ansatte og ”børn” til et hyggeligt arrangement med pølsevogn og stort kagebord.

Kom til jubilæumsfest

Glostrup Observations- og Behandlingshjem fyldte 50 år - kom til åbent hus d. 20/5 2017

Den fleksible døgninstitution

Forstander Mette Ove er blevet interviewet til Socialpædagogen om, hvordan vi arbejder med at være en fleksibel og moderne døgninstitution.