Familieplejeordning

Glostrup Observations-og Behandlingshjem har egen familieplejeordning.

I familieplejeordningen har vi ansat tværfagligt personale i form af socialrådgivere, psykologer, pædagoger og sekretærer.

Vores tilbud til forvaltningen er gratis de første 9 måneder og indeholder følgende:

  • Undersøgelse af plejefamilier
  • Løbende tilsyn og supervision v. socialrådgiver
  • Tværfaglig supervision efter behov
  • Psykologsupervision efter behov
  • Gruppesupervision med tema 1 gang i kvartalet
  • Kurser 1-2 gange årligt
  • Heldagsarrangement for plejefamilier og plejebørn 1 gang årligt
  • Psykologisk/pædagogisk undersøgelse af plejebørnene efter behov
  • Aktivt forældrearbejde
  • Støtte til forældresamarbejde, evt. ledsage forældre til besøg

I særlige tilfælde kan vi trække på institutionens øvrige konsulenter - det kan fx være pædiater, børnepsykiater eller fysioterapeut.

Sædvanligvis bliver vi i sagen det første år af plejeanbringelsen. Herefter overgår tilsyn og supervision til de enkelte forvaltninger.

Vores force er, at vi kender barnets problematik grundigt,vi kender forældrene gennem et langt samarbejde og vi kender plejefamilien, som vi selv har undersøgt. Det giver os det bedste grundlag for at foretage den rigtige matchning og dermed sikre et vellykket familieplejeforløb.