Jobs

På denne side kan du se vores aktuelle stillingsopslag, pt. 1 opslag.

Plejefamilier søges til døgnanbringelser.

Glostrup Observations- og behandlingshjems familieplejeordning søger løbende nye godkendte plejefamilier – også gerne etniske minoritetsfamilier - meget gerne med erfaring fra tidligere plejeforhold og gerne med en socialfaglig baggrund. I skal have lyst og overskud til at påtage jer en ny opgave og I må også gerne have en alder, hvor I kan godkendes til de små børn. Vores målgruppe er børn i 0 – 6 år.

Konkret mangler vi en plejefamilie til et barn på 1 år og 5 mdr. Der er brug for en familie, som kan arbejde kvalificeret og målrettet med barnet i forhold til at skabe følelsesmæssig tryghed og kontinuitet.

Vi søger ligeledes en plejefamilie til et barn på 2 år og 2 måneder. Familien skal være godkendt som plejefamilie til et barn med middelsvær til høj belastningsgrad, og med kompetencer i forhold til struktur og rammesætning. 

Vi kan tilbyde:

Et grundigt kendskab til det enkelte barns problematik, hvilket giver os mulighed for at lave det rigtige match mellem plejefamilie og plejebarn, som er med til at sikre et vellykket familieplejeforløb.

Et tæt samarbejde mellem plejefamilien og Glostrup Observations- og behandlingshjems socialrådgiver. Der vil være råd og vejledning i hjemmet ca. hver 5-6 uge samt mulighed for telefonisk rådgivning, når og hvis dette behov opstår.

Supervision gives af Glostrup Observations- og behandlingshjems psykolog.

Relevante kurser tilbydes.

Rådgivning i forhold til at sikre et godt forældresamarbejde.

Forventninger til plejefamilierne:

Indsigt i børn med særlige behov. Konkret har vi brug for familie som kan etablere og understøtte følelsesmæssig tryghed og kontinuitet.

Kan tilbyde et forudsigeligt, rummeligt og stimulerende miljø.

Er indstillet på at samarbejde med biologiske forældre.

Er indstillet på at samarbejde med Glostrup Observations- og behandlingshjem samt anbringende kommune.

Er indstillet på at modtage supervision.

At eventuelle andre børn i hjemmet, er ældre end plejebarnet.

At I skal bo på Sjælland.

Yderligere oplysninger kan fås, ved henvendelse til socialrådgiver Josefine Suhr tlf. 43201720 eller socialrådgiver Mette Uldall tlf. 43201716.

Ansøgning – samt kopi af nyeste godkendelse og relevante dokumenter sendes til:

Glostrup Observations- og behandlingshjem

Dalvangsvej 108, 2600 Glostrup

Email: GlostrupObservationshjem@sof.kk.dk

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.