Jobs

På denne side kan du se vores aktuelle stillingsopslag, pt. 1 opslag.

Glostrup Observations- og Behandlingshjem, døgninstitution for børn fra 0-6 år, søger psykolog – 32 timer pr. uge pr. 1/4 2018.

 

Glostrup Observationshjem er pr.1.4.en selvejende institution under LIVSVÆRK. Institutionen modtager 5-8 børn i alderen 0-6 år. Vi har også en familiebehandlingsafdeling, der modtager familier i døgnregi til observation og behandling. Stillingen er ledig i børneafdelingen med børn fra 0-6 år.

Målgruppen i døgnafdelingerne er fortrinsvis børn med emotionelle og udviklingsmæssige vanskeligheder. Der er ansat ca. 25 medarbejdere. En stor del af anbringelserne er akutte, hvorfor krisehjælp til både børn og forældre er en vigtig del af arbejdet.

Glostrup Observationshjem er en dynamisk arbejdsplads i faglig udvikling. Vi søger en dygtig og engageret psykolog, der både kan være behandlende og samtidigt fagligt inspirerende med gode mundtlige og skriftlige evner til formidling. Kerneydelsen er børnebehandlingen med fokus på tilknytning, samspil og udvikling. Arbejdet indbefatter både undersøgelser og udredninger, udarbejdelse af behandlingsplaner, faglig inspiration og sparring samt supervision. Alt sammen i et tæt tværfagligt samarbejde med kompetente pædagoger, socialrådgiver og ledere.

Arbejdsområdet vil være udarbejdelse af forældreevneundersøgelser, undersøgelser og observationer af børn og familier, samtaleforløb og deltagelse i det konkrete familiebehandlingsarbejde samt faglig inspiration og sparring til afdelingens familiebehandlere og øvrige personale. Der lægges vægt på et tværfagligt samarbejde

Vores teoretiske referenceramme er psykodynamisk udviklingsteori, tilknytningsteori, systemisk teori og neuroaffektiv tilgang. Vi vægter en høj grad af sammenhæng mellem værdier, teori, metode og praksis. Vores mål er ud fra barnets perspektiv at tilbyde en tidlig, intensiv og helhedsorienteret behandling til de mest udsatte børn, med henblik på at skabe forandring og udvikling. Psykologen varetager behandlingsansvaret sammen med afdelingsleder.

Vi er et hus med travlhed og hvor opgaverne er mangfoldige. Kollegialt vægter vi tillid, gensidig respekt, ansvarlighed og accept af forskellighed højt.  Det er nødvendigt at kunne navigere fleksibelt og selvstændigt i en travl hverdag og i det tværfaglige samarbejde med en sikker forankring i egen faglighed. 

Psykologen refererer til forstander og stedfortræder, og indgår i et tæt samarbejde med afdelingsteamet.

Aflønning efter principper i Ny løn.

Yderligere oplysning indhentes ved stedfortræder Inger Feldbæk og forstander Mette Ove tlf. 43 96 99 07.

Skriftlig ansøgning bilagt CV, eksamensbevis og evt. anbefalinger sendes til:

 

Glostrup Observations- og Behandlingshjem

Dalvangsvej 108

2600 Glostrup

Eller på email: GlostrupObservationshjem@sof.kk.dk

 

Ansøgningsfrist er d. 19.2.2018 kl. 9.00. Ansættelsessamtaler er d. 22.2. 2012.

 

Kontakt

For mere information vedrørende denne side.