Læs here om vores metoder og traditioner

Visitation af børn og familier til institutionen

Visitation foregår primært fra Københavns Kommunes børne-familieteams til vores socialrådgivere.

Socialpædagogisk praksis - Kvalitet i Anbringelsen (KIA)

Den socialpædagogiske praksis tager udgangspunkt i institutionens værdigrundlag: Empati-glæde/positivitet- respekt/åbenhed/tillid.

Familieafdelingen

Læs om vores tilbud og arbejdet i Familieafdelingen

Traditioner

Vi gør meget ud af at holde en lang række traditioner for både børnene og deres forældre. Her kan du læse vores faste arrangementer.

Barnets Hus

Barnets Hus har eksisteret i 95 år i 2015.

Vores samarbejdspartnere

Her kan du læse, hvordan vi samarbejder internt og eksternt.